Polityka prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Serwis zbiera, przechowuje, wykorzystuje i chroni dane osobowe Użytkowników. Serwis przestrzega zasad ochrony danych osobowych, ustanowionych przez obowiązujące w Polsce prawo, w szczególności ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Zbieranie danych osobowych

Serwis zbiera dane osobowe Użytkowników w momencie rejestracji w Serwisie oraz w trakcie korzystania z Serwisu. Przykładowe dane, jakie mogą zostać zebrane, to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, dane dotyczące preferencji dotyczących produktów i usług oferowanych w sklepach.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Serwis w celu umożliwienia korzystania z Serwisu oraz w celach związanych z działalnością Serwisu, w szczególności w celu przesyłania informacji o ofertach promocyjnych i nowościach dotyczących produktów i usług oferowanych przez sklepy internetowe.

Ochrona danych osobowych

Serwis chroni dane osobowe Użytkowników, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych. Serwis nie przekazuje danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których jest to niezbędne dla realizacji zamówień Użytkowników lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz usunięcia z bazy danych Serwisu. Mają również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu można kierować na adres e-mail kontakt@finansowe-info.pl. Serwis zobowiązuje się do odpowiedzi na każde takie pytanie w możliwie najkrótszym czasie.

Zmiany w polityce prywatności

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w każdym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każda zmiana zostanie opublikowana na stronie Serwisu. Użytkownicy są zobowiązani do regularnego sprawdzania Polityki prywatności w celu zapoznania się z aktualnymi zasadami przetwarzania danych osobowych.