Regulamin

Data aktualizacji: 24.03.2024

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania z serwisu "Finansowe Info". Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis "Finansowe Info" dostępny jest pod adresem internetowym https://finansowe-info.pl/.

1.2. Administratorem serwisu jest kontakt@finansowe-info.pl

1.3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników.

2. Treści i informacje

2.1. Serwis "Finansowe Info" ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Udostępniane treści mają charakter poglądowy i nie stanowią porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej.

2.2. Autor serwisu dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści były rzetelne i aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z informacji zawartych na stronie.

3. Właściciele praw autorskich

3.1. Wszelkie prawa autorskie do treści zamieszczonych na serwisie "Finansowe Info", w tym tekstów, grafik i materiałów audiowizualnych, należą do ich autorów lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji.

3.2. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania treści serwisu bez zgody właścicieli praw autorskich.

4. Komentarze użytkowników

4.1. Użytkownicy mogą zamieszczać komentarze pod artykułami i wpisami na serwisie "Finansowe Info".

4.2. Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy i usuwania wpisów niezgodnych z obowiązującym prawem lub zasadami netykiety.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu "Finansowe Info" jest kontakt@finansowe-info.pl.

5.2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności serwisu, dostępną pod adresem polityka.

6. Kontakt

6.1. W sprawach dotyczących serwisu "Finansowe Info" prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@finansowe-info.pl.

6.2. Wszelkie pytania, uwagi lub zgłoszenia dotyczące serwisu można również przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie serwisu "Finansowe Info".

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie serwisu.

7.3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z serwisu "Finansowe Info" rozstrzygane będą przez właściwy sąd na podstawie obowiązującego prawa polskiego.

Zaakceptowałem(a)m powyższe warunki i zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu.