iran

Iran to kraj o zróżnicowanej gospodarce, w której dominującą rolę odgrywa sektor ropy naftowej i gazu. Posiada jedne z największych zasobów ropy na świecie, co stanowi główne źródło dochodów z eksportu. Jednakże, zależność od surowców energetycznych stawia Iran wrażliwym na zmiany cen na światowym rynku. W ostatnich latach Iran stara się dywersyfikować swoją gospodarkę poprzez rozwój innych sektorów, takich jak rolnictwo, przemysł, turystyka oraz nowe technologie. Jednakże, sankcje międzynarodowe, które były nałożone na Iran w odpowiedzi na kontrowersyjny program nuklearny, ograniczyły dostęp do międzynarodowych rynków finansowych i utrudniły rozwój gospodarczy. Iran dąży do zwiększenia inwestycji zagranicznych i poprawy warunków handlowych, aby osiągnąć stabilny wzrost gospodarczy.