wielka brytania

Wielka Brytania, oficjalnie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jest państwem wyspiarskim położonym w Europie Zachodniej, obejmującym Anglię, Szkocję, Walię i Irlandię Północną. Jako jedna z największych gospodarek świata, Wielka Brytania odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej polityce, finansach i handlu.

Gospodarka Wielkiej Brytanii jest zróżnicowana, z silnym sektorem usług, który stanowi znaczną część PKB kraju. Londyn, stolica kraju, jest jednym z najważniejszych centrów finansowych na świecie, przyciągającym banki, instytucje finansowe i firmy z całego globu. Wielka Brytania jest również znana ze swojego dynamicznego rynku pracy i innowacyjnego sektora technologicznego.

Finanse publiczne Wielkiej Brytanii są ściśle monitorowane przez Bank Anglii, który jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki monetarnej, kontrolowanie inflacji oraz utrzymywanie stabilności finansowej. W 2024 roku brytyjska gospodarka doświadczyła pewnych wyzwań związanych z inflacją, jednak silne podstawy ekonomiczne i polityki wspierające zrównoważony rozwój pomogły złagodzić te trudności. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz inicjatywy wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowymi elementami strategii ekonomicznej kraju, dążącej do redukcji emisji CO2 i promowania innowacji.