wyprzedaż

Wyprzedaż długu to proces, w którym posiadacz obligacji lub innych instrumentów dłużnych decyduje się sprzedać je na rynku wtórnym przed terminem ich wykupu. W kontekście międzynarodowym, gdy państwo, takie jak Chiny, decyduje się na sprzedaż amerykańskich obligacji skarbowych, jest to sygnał o zmianie strategii zarządzania rezerwami walutowymi i może mieć istotne konsekwencje dla rynków finansowych. Takie działanie może wpływać na wartość dolara, rentowność obligacji i globalną stabilność finansową. Wyprzedaż długu jest często motywowana chęcią dywersyfikacji rezerw, reakcją na napięcia geopolityczne lub potrzebą stabilizacji własnej gospodarki.